dinsdag 8 februari 2011

De weggelaten grafrede

Meestal is het overzicht van voorgaande publicaties op de achterkaft van een boek vaak droog en saai, Boucq maakt er een vloeiend geheel van door de titels te incorporeren op de zerk.
Mijn optiek was, maak daar een actieve, leutige grafrede van en zo blijf je in de ludieke sfeer. Deze werd jammer genoeg niet geplaatst (vergetelheid?, opmaaktechnische complicaties?). Voor de liefhebber toch de vervollediging. Print af, knip uit en plak deze alsnog achterop het vierde album De ondraaglijke lichtheid van een doods bestaan:

voor wie het wil weten,
dit is mijn (graf)rede:
voor elkeen een must,
moordende levenslust.
voor wie mij zou verraden
toon ik geen genade.
en eeuwig internet alom
via www.de-dood.com

Geen opmerkingen: