vrijdag 25 januari 2013

Zombieland

Brian Selznick verlegt de grenzen van de literatuur door zich niet enkel te beperken tot de woordenstroom. Tussen de vertellingen van Ben dor krijg je immers oudere getekende passages die het leven van iemand anders uit het verleden voorstellen. Je vindt er aanvankelijk parallellen in terug: twee kinderen die op termijn weglopen van huis. De ene al wat vlugger dan de andere. Selznick heeft je meteen beet met de op je afstormende wolven. Op het eerste zicht gewoon een droom, na verloop van tijd wordt dit de belangrijkste leidraad tussen heden en verleden. Ondanks dat de titel slaat op een verzamelaarsfenomeen, het is prachtig hoe de auteur op de pagina's 100-101 het woord curator omschrijft. Een veelbetekenende opsomming die eigenlijk iedereen zowat deze functie toebedeelt door het verzamelen van foto's en souvenirs. Het wonderkabinet is zelf een verwonderlijke doos van Pandora waarin je mee op ontdekkingstocht gaat. Ben is de grootste avonturier met een duidelijk doel voor ogen, op zoek naar... Maar ook het dove meisje krijgt in de woordloze hoofdstukken een even grote hoofdrol. Natuurlijk vraag je je voortdurend af of beiden iets met elkaar te maken hebben. Ook daar antwoordt Selznick bevredigend op. Het wonderkabinet is een pracht van een (jeugd)boek dat het geschreven woord combineert met stripsequenties. Innemend en hartverwarmend, verwondering alom, dit kabinet.
- Wonderkabinet, Het ****
- Zombies 0 ***½

Geen opmerkingen: