zaterdag 24 november 2012

Liefde op het eerste gezicht: Love

Ronduit IN-DRUK-WEK-KEND. Je zit meteen IN het verhaal. DRUKdoenerij is niet aan de orde. Je interesse is meteen geWEKt. En dat dankzij een ongeKEND team.
Bertolucci en Brrémaud zuigen je direct mee in het dierlijke leven met een beestige wandeling door moeder natuur waar de wet van de sterkste geldt. Eten of gegeten worden. Wie slim is weet aan zijn belagers te ontkomen, wie snel is heeft nog enkele seconden, uren of dagen respijt. Opgepast wiens pad je kruist, is de boodschap, het zou wel eens de laatste kunnen zijn. Tenzij jij natuurlijk zelf op strooptocht bent. De woordloze weergave zonder klankband -zelfs animale geluiden worden niet ge(re)produceerd- doet je met verstomming slaan. Je vult het gebrul, het gezang en het gekrijs zelf in en voelt mee met de te doorstane verschrikkingen. Toch is er één spelbreker die de relatief controleerbare omgeving op zijn kop zet: moeder natuur zelf. Hoe ontkom je daar aan? Love, de vos getuigt van een uitzonderlijke (moeder)liefde.
- Grote Dode 4 ***½
- Love 1 ****½
- Mandragora 1 ***
- Michel Vaillant anno 2012 HK 5 ***
- Shelley 1 **½

Geen opmerkingen: