vrijdag 23 november 2012

Krieks Lovecraft in de Sneeuw

Met Gutsman heeft Kriek faam gemaakt en zich naar het Nederlandse stripsterrendom verwezen. In het woordloze medium wist de auteur je immers telkens weer te boeien met stille, tragikomische vertelsels.
Hoe vergaat het hem nu hij tekstueel in een tragikomisch bad ondergedompeld is? Goed. Zeer goed zelfs. De gruwelnovelles met een verrassende twist vinden hun oorsprong bij Lovecraft. Krieks voorliefde voor de auteur heeft hem definitief naar de bron geleid. Vanzelfsprekend. Want Lovecraft en de EC-stijl zijn op Krieks lijf geschreven. Al hebben de personages een iet of wat uitgesproken Hollandser uiterlijk. Alsof een Zeeuws meisje iets te overjaars haar waren nog aanprijst. Natuurlijk zit een groot deel van de verdienste in het macabere dat Lovecraft voorstelde. Echter dan heb je wel nog een artiest nodig die dit optimaal weet voor te stellen. Het gelukt Kriek met bravoure, ondersteund door liters gitzwarte inkt (hoewel, gedempt door het matte papier) en een monotone grijze steunkleur. En hoewel het op het eerste zicht saai lijkt, lijdend aan babbelziekte, drijf je lekker mee op het kabbelende woordenbeekje. Het onzienbare mag gezien worden.
- Buck Danny 40 ****
- Contessa 2 ***
- Nakara 2 **½
- Onzienbare en andere verhalen van H.P. Lovecraft ***½
Slik. Wanneer een ingedommelde reeks je alsnog kan verrassen, ben je natuurlijk overwegend positief. Allereerst is er dat uitstekende betoog over het opofferen (pagina 19).
Het kadert het monster waarmee de hoofdrolspelers te maken hebben. Een sterke scène. Daarrond speelt zich een spannende thriller af waar gewetenskwesties de machthebbers uit hun slaap houden. Tenzij je zonder scrupules rebelleert en als opportunist voor het eigen profijt gaat. Adam heeft het lesje goed geleerd en zorgt voor een mooie ronde cirkel die uitstekend aansluit bij het origineel. Poli en Hostache zijn soms schetsmatig minimalistisch (het Brussel, de personages) waarbij inkleurder Bichet de boel moet invullen. Af en toe zijn de tekeningen wel raak (meester Gambiet, pagina 19, kaders 2 en 8) met karakter. De ziekte van Orion, een beklemmend slot.
- Sneeuw - Het begin 3 ****

Geen opmerkingen: