donderdag 8 november 2012

Het amulet van Follet

Een avontuurlijk jeugdboek voor alle leeftijden. Vriend en vijand (?) leren samen te werken om elk hun doel te bereiken.
Een voorbeeld van hoe eendracht macht maakt. Kunnen de jongelingen dat tijdens heel de queeste volhouden? Of heeft eenieder toch een eigen verborgen agenda? Iets wat je mist in deze De wolkenspeurders is de band met de realiteit. Alsof huiswaarts keren (de mensenwerkelijkheid) er nooit meer inzit?
- Amulet 3 ***½
- Jan Brega - Jan van Gent ***½
Ouwe rot Tillieux heeft een sterk verhaal voor Follet neergepend. Hoe kan een zeemansverhaal vol woeste golvendreigingen nu interessant zijn? Onmogelijk om zoiets zonder 'beweging' weer te geven. Dan ken je René Follet nog niet. Met een trefzekerheid brengt hij dynamiek in de opdracht die de sleepboot moet uitvoeren. Om de spanning op te drijven, zorgt de scenarist voor een extra confrontatie: die tussen de kapitein en de bootsman. Terwijl de ene de norse, weinig compassievolle speelt, is de andere de onbesuisde, ongedisciplineerde held. Natuurlijk zou de strip nog subliemer zijn geweest, had Follet net als op de voorkafttekening de platen geschilderd. Het kleurenpalet dat hij binnenin gebruikt is somber en bovenal minder imposant. De donkere druk maakt het lezen lastiger. Stel je voor. Van die penseelstreken die het spattende water voorstellen. Prachtig. Jan Brega's Jan van Gent is een papieren The perfect storm. Straf.
- Jommeke, de belevenissen van Luxe 5 ***
- Piet Pienter en Bert Bibber - Standaard Uitgeverij 38
- Piet Pienter en Bert Bibber - 't Mannekesblad

Geen opmerkingen: