dinsdag 11 oktober 2011

Het millennium van Zombillenium

Hoe leutig Zombillenium ook lijkt, de kwinkslag in Arthur de Pins plotslot heeft een minder komische grondslag. Is het de afspiegeling van de verschillen in de maatschappij (genre allochtonen-autochtonen) met daar bovenop het socialistisch ongenoegen om werkloos toe te zien hoe anderen (niet-levenden) wel werk kunnen vinden? Zonder opdringerigheid incorporeert de Pins handig de problematiek, verstrengeld met een ander verhaal over tolerantie en aanvaarding. Intelligent, bijzonder knap (getekend) en niet zo vrijblijvend.
- Caroline Baldwin 15 **
- Jommeke 256 **
- Junior Suske en Wiske 3 *
- Zombillenium 2 ****

Geen opmerkingen: