maandag 3 oktober 2011

De film van ome Willem: voor eikels met weinig punch, Sucker Punch

Zelfs al hou je van esthetiek en kan hetgeen Zack Snyder in deze Sucker Punch verbeeldt je wel bekoren, dan nog is de balans uiterst negatief. Achter de maskerade van psychologisch getormenteerd drama zit slechts hol entertainment zonder echt grootse leidraad. Visionair overweldigend volgens bombastische principes. Overdaad schaadt. Zeker hier. Popcornpulp.
Sucker Punch. Zack Snyder. 2011. *

Geen opmerkingen: