donderdag 31 maart 2011

(on)gezien

Listig om de flitspalen zo te omzeilen.Sensationeel. Met een handige bereden escorte snel je als VIP-bus over de weg doorheen bebouwde en onbebouwde kom. Eén lustige kapoen heb je nodig om de camera af te dekken en je kan lustig verder gaspedaaltrappen, de verkeersregels met de voeten tredend. Ondanks de gladde pogingen om confraters te behoeden voor flitspalen, moet je wel oppassen dat je uiteindelijk niet zelf gekiekt wordt! Na veel media-ophef geeft de stoutmoedige filantroop zich aan bij de politie. Natuurlijk wordt net dat element van het verhaal door de journalistiek niet uitgespit.

Geen opmerkingen: