woensdag 13 augustus 2014

Ge-Block-t

Helaas is er de discrepantie tussen tekst en tekeningen. Picaud heeft een veelvoud aan tekeningen nodig om de woordenstroom van Clerjeaud -die op zijn beurt Hobbs boeken comprimeert- te visualiseren. Alleen beperken de auteurs zich tot de essentie en 'verrijken' de beelden niet Fitz' gedachtestroom die monotoon het overgrote deel van het boek inpalmt. Daardoor leest Oversteek erg zeurderig. Verademingsmomenten zijn er wanneer de enscenering verspringt of er een korte actiescène is. Het meest geniet je van Picauds tekeningen die lichtjes aanleunen bij die van Bruno -Garulfo- Maïorana. Oversteek heeft meer uitgebeelde pagina's nodig om hetzelfde te verhalen.
- Block 109 5 HC ***
- jonge jaren van Blueberry, De 3 ***½
- Robin Hobb - De Boeken van de Zieners 7 ***

Geen opmerkingen: