zondag 3 augustus 2014

Gerard Leever en zijn dagboek

Een artiest die in een dagboek open en bloot zichzelf te kijk zet, je voelt er altijd een zweem van zelfcensuur rondhangen. Bij Gerard Leever is dat anders. Wanneer hij openhartig en met visie zijn mening uit over bepaalde stripcollega's mag het duidelijk wezen dat de misnoegde – zeg gerust gefrustreerde – artiest geen blad voor de mond houdt en zich daardoor best onpopulair maakt binnen dat milieu (of zich net een heldenrol aanmeet als voortrekker). Met kennis van zaken hakt hij satirisch in op het striplandschap. Gleever toont lef en durft de confrontatie aan te gaan. Uit het leven gegrepen! Terwijl het grootste deel zelfbeklagenswaardige autobiostrips teert op een non-stijl blijft Gerard Leever trouw aan zijn grafiek. Ondanks grappig cartoony slaagt hij erin het leven in al zijn facetten weer te geven. Gleevers dagboek, een meer dan gewone achter de schermen-strip.
- Gleevers dagboek 2 HC ****
- Gleevers dagboek 2 SC ****
- Suske en Wiske vakantieboek - Zomer 2014 ***

Geen opmerkingen: