maandag 28 oktober 2019

Lodewijk de heilige - Carbeau - Barones & bolides 3 - Nachtwacht 2 - Roestige Ridder 2 - Boes 15

Lodewijk de heilige
Lodewijk IX werd door zijn moeder, Blanche van Castilië, streng katholiek grootgebracht. Zijn geloof was onwrikbaar en zijn vroomheid onbegrensd. De koning zag zijn taak hoofdzakelijk als een religieus streven. Hij wilde de perfecte heerser zijn over een perfect Rooms- Christelijk rijk.

De reeks wordt nog steeds te veel benaderd vanuit het perspectief van de scholastische geschiedenisboekhoek met een overdaad aan informatie in een veel te klein notendopje verwerkt. Dit heeft meer suggestieve tijd en ruimte nodig om alle feiten met elkaar te verbinden. Alleen romantiseer je dan en neem je een loopje met de geschiedenis door er een feitelijke waarheid aan toe te voegen. Dat is echter wel nodig om het interessant te houden en je als lezer ook enige betrokkenheid te verschaffen met de ideeën en het leven van de centrale geschiedschrijver. Dé reden om Lodewijk De Heilige in huis te halen is het schitterende werk van het artistieke team Cenni-Poupelin.
Net deze laatste krijgt geen vermelding op de cover. De synergie tussen die twee is ongelooflijk accuraat, alsof Poupelin het kleurenspel dat Cenni in het hoofd had perfect weet om te zetten. En omgekeerd ook dat Cenni zichzelf grafisch aanpaste omdat hij wist dat Poupelin het verlengstuk vormt van zijn artistieke arm. Minimalistisch en toch zo rijk: de glooiingen in de drapering van de tent, pagina 46, kader 4, de lichtinval bij de kerkelijke glas-in-loodramen (45-9, ook 32-1), het bos met de lichtstralen die door de takken penetreren (33-1), het schaduwspel in gebouwen (20-6, 44-1). Het markantst is nog dat het gekozen kleurenpalet zo nauw aansluit bij de boekverluchtingen van manuscripten uit de XIVde eeuw (pagina's 52-53). Als er iemand heilig verklaard dient te worden, zijn het wel Cenni en Poupelin.
18-10-2019
8/10

Carbeau - Barones & bolides 3 HC - SC
Naast Berli en haar compagnon Logan is er in dit verhaal ook een hoofdrol weggelegd voor een bijzondere auto: een Grosser Mercedes 770K, die zou hebben toebehoord aan de Führer van Het Derde Rijk.

Een race tegen de klok voor Carbeau, bewijs maar eens dat je grootvader niet fout zat tijdens de oorlog wanneer er zich groots bewijsmateriaal in de kelder staat te pronken. Daaraan gekoppeld de rancuneuze hoofdredacteur die de reputatie van de hoofdaandeelhouder wil kraken, zelfs al moet hij over lijken gaan. Grosser Mercedes 770 K is een vermakelijke detectivethriller die je brengt in een wereld waar Heuvel vaak vertoeft met zijn andere heldin January Jones: het on(lo)smakelijke nazi-Duitsland. Heuvel past een iets realistischer stijl aan, licht undergroundachtig zelfs, de twee iets meer van elkaar te onderscheiden. Roberto Burgazzoli is verantwoordelijk voor de inkleuring, duidelijk de aanwijzingen van de artiest volgend. Alleen zit daar weer dat vlakke in, zonder meerwaarde. Dat moet beter!
18-10-2019
7/10

Nachtwacht 2
Wanneer overal bliksemschade wordt gesignaleerd in de buurt van Schemermeer gaat de Nachtwacht op onderzoek uit. Ze ontdekken dat de bliksemdemon Electri ontsnapt is uit de onderwereld. Maar de woeste demon laat zich niet zo gemakkelijk terugsturen door de Nachtwacht. Hij wordt beschermd door een oeroude kracht: de liefde.

Een doelpubliekstrip die de magie van een televisiereeks naar papier probeert om te zetten in de hoop jongeren alsnog naar boeken te doen grijpen. De missie slaagt weliswaar, maar vergeet deze menslievende insteek. Uiteindelijk is het slechts een commerciële overweging om zich aan de succes-kar te spannen. Steve Van Bael kwijt zich naar beste vermogen van zijn taak en geeft de lezers wat ze verwachten: herkenbaarheid. Dit tweede deel, een Zwarte stormdemon in een glas water.
24-10-2019
5/10

de Roestige Ridder 2
Het ontstaan van De Roestige Ridder, de vijf tijgers en de roze olifant was lang een goed bewaard geheim. En de tekstballonnen gaven daar ook geen duidelijkheid in! In dit album wordt pagina voor pagina het mysterie ontrafeld.

Hoe jongeren aanzetten tot meer lezen? Door interactiviteit te koppelen aan een boek moet Avé gedacht hebben. Een foute insteek om jou te verplichten onleesbare, nietszeggende gags te verrijken met informatie die elders op een tablet te vinden zijn, na het scannen van de qr-codes. Uiteindelijk jaag je ze dan net naar een ander platform dat meer mogelijkheden biedt dan een tweedimensionaal album. Oost west, thuis best geeft je geen thuisgevoel en zorgt voor een extra vervreemding van het medium strips. De middelmatige tekeningen van Avé worden volledig kapotingekleurd door de vele effectjes en de eigenaardige combinaties. de Roestige Ridder maakt van strips een roestig, ouderwets gegeven.
24-10-2019
3/10

Boes 15 SC
Vijftiende slappe kaft-bundel met grollen over een eigenzinnige Koe en even eigenonzinnige dieren.

Hoe of waar verstop je als konijn het best dat je een wortel uit de moestuin ontvreemd hebt? Op een niet zo vanzelfsprekend plekje. Het typeert meteen op de eerste pagina die absurde, surreële, satirische dierenhumor van Wilms en Raymakers. Ondertussen op automatische piloot. Erg is dat niet, gniffelen is de boodschap.
19-06-2019
6/10

Geen opmerkingen: