zondag 29 september 2019

Troje 4 - De Medici's 1 en 2 - Ythaq 15 - Oorlog van de Sambers 9

Troje 4
Slot van deze mythologische weergave van de Trojaanse oorlog.

Even een mythologische oorlog voeren, verteld vanuit verschillende perspectieven. Met dat sommige protagonisten wel eens van kant wisselen, wordt de overzichtelijkheid verder gekortwiekt. Jarry smeert te veel toespijzen op de boterham waardoor de mengelmoes minder appetijtelijk oogt en smaakt. Bovendien met het opvoeren van al die Griekse goddelijke superhelden is de band met het menselijke ver zoek. De poorten van de Tartaros, een stevig bot waarbij de zin je vergaat het af te kluiven.
25-09-2019
5/10

Medici's 2 SC - HC
Het begin van zijn regeerperiode kan je best te jong, trots en oorlogszuchtig noemen. Deze jaren worden gekenmerkt door bloed en leiden tot een open oorlog tegen de paus. Wanneer hij begrijpt dat hij het risico loopt Florence te vernietigen, stelt Lorenzo alles in het werk om uit een onontwarbare situatie te geraken. Hij realiseert zich dan dat hij sluw moet zijn en net als zijn grootvader Cosimo moet handelen om zijn doelen te bereiken.

De magnifieke Lorenzo haalt alles uit de kast om Firenze te laten schitteren op wereldvlak. Helaas mist Peru de schrijfkwaliteiten van een gestructureerd scenarist om het eposdrama van Lorenzo's levensverhaal met voldoende doorzichtigheid te doorspekken. Flarden hier en daar zijn onvoldoende om 's mans ziel te doorgronden. Bovendien is er de dualiteit met zijn broer, soms is de ene moeilijk te onderscheiden van de andere. Geschiedenis moet je met pathos kruiden, wil je vermakelijk zijn, het mag wel niet vervelen. Hier had meer ingezeten. Tekenaar Torrents klaart de klus naar behoren.
25-09-2019
6/10

Ythaq 15 SC - HC
Graniet, Narvarth en Danaëlle zitten vast op de planeet Kluit. Gelukkig hebben schepen van de Federatie daar een basis gevestigd. Het is van het hoogste belang dat ze die bereiken. Met Narvarth buiten bewustzijn en Danaëlle buiten dienst zal Graniet haar twee bewusteloze vrienden moeten verbergen in de over de monorail rijdende trein, de Imperator Express, waar ze zich heeft aangemeld.

Het blijft ostentatief op de cover pronken: Van de auteur van Lanfeust, nu al lang geen referentie meer. Na een uitgeefhiaat is het altijd weer moeilijk om met de verhaallijn aan te knopen, Arleston eist een ijzeren discipline van zijn lezers om alert te blijven en eventueel het voorgaande deel te herlezen. Het Zimmerspiel focust zich op De Imperator Express, de geest van Agatha Christie met de even prestigieuze Oriënt Express als plek van misdaadgebeuren waart rond. Floch lijkt helemaal zijn draai gevonden te hebben in het universum van Arleston, de tekeningen zijn overtuigd goed. Het verhaal? Gewoon goed.
23-06-2019
6/10

De oorlog van de Sambers 9 (2018)
1794. Het is nu vijf jaar geleden dat de Sambers van hun eigendom zijn verjaagd en uit de adelstand zijn ontheven. Maxime laat zijn naam, zijn verleden en zijn familie achter zich om op zoek te gaan naar zijn halfzus Josepha. Die zou zich hebben aangesloten bij de revolutionairen. Hij keert ook Louise de rug toe en laat de tweeling over aan de genade van de jakobijnse tirannen. Gevangen in een gouden kooi wacht hen zeker de terechtstelling. Daarmee zal ook het adellijke geslacht Samber ophouden te bestaan.

De literaire lijdensweg die Hislaire/Yslaire je oplegt, is misschien een toonbeeld van romantiek, de breeduit geschreven emoties van harteloze mensen kunnen de vurige band doorheen de generaties niet overbrengen. Het sleept maar aan, tot in den treuren toe beheerst de pathos het leven van de Sambers. Zevenentachtig slotpagina's heeft Yslaire nodig. Zomer 1794 is daardoor de zoveelste variatie op hetzelfde thema. Boidin volgt netjes de richtlijnen van de meester in diens grafiek. Ook hij bant al het frivole vuur door strakker en minder los de contouren van de personages vast te leggen. De sfeer wordt bepaald door het monotone kleurgebruik.
31-12-2018
7/10

Medici's 1 SC - HC (2018)
De jonge Cosimo heeft een nog onbekende familienaam. Van meer algemene afkomst, zoon van een bankier uit Florence, ziet hij geld als een middel om boven de edelen uit te stijgen, zijn stad en de rest van de wereld uit de Middeleeuwen te halen.

Waarom wordt er steeds gesproken over Florence en niet Firenze aangezien we ons in Italië bevinden?Uitzonderlijk is de verpersoonlijking van de hoofdrolspeler. De stad die vertelt hoe alles er in de onderbuik aan toegaat, met veel bewondering de inspanningen van Cosimo dé Medici ophemelend. Alzo maak je kennis met deze ambitieuze jongeman, oorspronkelijk vol goede wil streven naar het hogere, artistieke goed. Helaas gedwarsboomd door moorddadige potentaten met andere plannen. Hoe ga je daar mee om? In de beginfase is de jongen ruimdenkend van inborst, idealistisch. Geleidelijk aan verglijdt de moraal richting het dictatoriale, gecamoufleerd onder een laag despotisme. Cosimo de Oude geeft een goede weergave van het politieke systeem. Tekenaar Lorusso heeft binnenin voldoende karakter. De efficiënte cover daarentegen straalt weinig grandeur uit.
15-03-2018
7/10

Geen opmerkingen: