zaterdag 25 februari 2012

Maak 'm af, Killer

In hoeverre behoort de killer zelf tot die moderne, beschaafde soort zoals hij de mens op het einde omschrijft. Het is niet omdat hij zich in de jungle terugtrekt en er tot rust komt, dat hij het toonbeeld is oprechtheid. Makkelijk zat van Matz om te spugen op de maatschappij en ons als Europeanen wakker te schudden (pagina 35-35): "Maar tegenwoordig gedragen ze zich als verwende kinderen, die meer hebben dan bijna alle anderen en toch aan één stuk jammeren en klagen over de crisis, ook al is de rest van de wereld honderd keer zo arm. Ondankbaren die vergeten waar ze vandaan komen." En zo gaat de preek nog wel even verder. Als tegenkanting valt hij de salonrevolutionairen aan, de pseudo-progressievelingen die dwepen met Che, Stalin of Kennedy (40). In welk straatje plaatst de schrijver zich? De Killer-reeks heeft aan kracht ingeboet nu Matz zich opwerpt tot wereldverbeteraar. Gelukkig is er Jacamon die met mooie plaatjes blijft imponeren.
- Bessy Natuurcommando 18 **
- Bessy Natuurcommando 22 **
- Killer 10 ***

Geen opmerkingen: