woensdag 2 november 2011

Zeeziek aan boord van de Morgenster

Wat bezielt uitgever Silvester toch om van die oneshots uit het Frans te pikken en ze alsnog te vertalen? Hier is het overduidelijk: de zeevaardersthematiek en de piraterij moet het Nederlandse publiek met de waterige achtergrond verleiden. Ongeacht of je ondergedompeld bent in de roes van het bootje-varen, Riff Reb's toont dat romanbewerkingen wél als een huis rotsvast kunnen staan. Mits enige manipulatie en vrije aanpassing naar het stripmedium, geeft de auteur een doorleefd en wreed beeld van hoe het er indertijd aan toeging. Met krachtige zwartwitbeelden, ondersteund door een getemperde sfeerinkleuring. Klassiek avontuur prachtig uitgehouwen of uitgesneden als een houtsnede. Een goed en geslaagd beeldverhaal maken, het is een gave. Riff Reb's heeft het en puurt het beste uit zichzelf. Kijk alleen al naar die golvenglooiingen op de voorkaft, demonische doodshoofden drijven mee in het oppervlak van de dreigende zee.
- Aan boord van de Morgenster ****
- S.C.A.L.P. 1 HC
- S.C.A.L.P. 1 SC

Geen opmerkingen: