dinsdag 1 november 2011

Brussels in Shorts (4)

Omdat het uitschrijven van het eerste kortverhaal zo veel tijd in beslag nam, kwam al de rest op de helling te staan. Maar het omgekeerde was ook waar: des te meer verdiept in het onderwerp, des te bloeiender waren de ideeën. En terwijl de deadline naderde en het onmogelijk werd om de verhalen zoals in het begin van a tot z uit te schrijven, limiteerde ik de dossiers tot een beknopte synopsis. Indien mogelijk schetsmateriaal toegevoegd. Voor nummer 7 Alex -Stille Helden- Tefenkgi (L'homme qui marche) was dat onmogelijk, die kon door een workshop moeilijk even enkele karakterstudies neerpennen. Dus werd er geplukt uit diens portfolio.
Nummer 8 Marco-Paulo (De familie Kwaal, Zack & Willie) daarentegen toverde gauw een beestig goeie karikatuur uit de hoed ter illustratie van Herinneringen, geïnspireerd door de Deense alternatieve indy-groep Efterklang. Het verzoekje was om hem niet menselijk, wel dierlijk voor te stellen. Met een hert als leadzanger is dat een goeie keuze.

Geen opmerkingen: