dinsdag 29 november 2011

Het hazenpad kiezen

Symbolisch wordt de strip afgesloten met een rondzwermende haai in de omgeving terwijl er "Ik denk niet dat er nu nog gevaar heerst" gezegd wordt!
Met op pagina 44 een gastoptreden van de toenmalige president van de Verenigde Staten Bill Clinton. David Rutherford is duidelijk een soort supermens die telkens de onwaarschijnlijke dans ontspringt. Een explosieve thriller waarbij de protagonist tuimelt van de ene gekke situatie in de andere. Parras is de tegenpool van de strakke erg cleane William Vance (XIII), vrijelijk en vettig zorgt hij voor een eigen dynamiek. Cothias rondt een hoofdstuk af, hoewel je vermoedt dat Davids interstellaire reis nog lang niet ten einde is.
- Eva K 3 HC **
- Eva K 3 SC **
- Haas van Mars 4 HC ***
- Haas van Mars 4 SC ***
- Sam 5 **½

Geen opmerkingen: