zondag 13 november 2011

Niet uit de oude doos: Rose

Jeff Smith had het verhaal toch al in zijn hoofd omtrent de bestaande tegenstelling tussen goed en kwaad: hoe de wereld veranderde tot wat het nu is. Terwijl hij in de reguliere Bone-reeks flarden van dat verleden uitdiepte en verklaarde, smeedde hij met Charles Vess het plan om dat verhaal chronologisch en volledig te laten uittekenen door de artiest. Op zich bevestigt Rose vooral hetgeen je al gezien en gelezen hebt en voegt deze inkijk betrekkelijk weinig toe aan het Bone-universum. Maar dankzij Charles Vess' schilderachtige weergave in een zuivere fantasy-context wordt alles reëler en aannemelijker. Zo feeëriek en zo dromerig, daar kan zelfs Jeff Smith niet tegen op! Mooi.
- Assassin's Creed - Dark Dragon Books 1 ***
- Bone - Rose ***½
- Dodelijk wapen **
- Esther Verkest 9 **
- World of Warcraft 2 **

Geen opmerkingen: