dinsdag 10 december 2013

I (don't) love the sound of breaking glass

Brussel een onveilige stad? Anderhalve dag en nacht stond Het B-Gevaar onbewaakt door deze kunstzinnige glasbreuk open en bloot bereikbaar om door menig passant beroofd te worden, allerhande goedjes lagen er zo maar voor het grabbelen. Misschien is het te wijten aan de niet-Nederlandstaligen die allesbehalve interesse toonden in de voor hen zo onleesbare prentenboekjes? Ofwel waagde niemand zich aan de acrobatie om zonder kleerscheuren het gat te doorkruipen. The broken circle breakdown.

Geen opmerkingen: