maandag 28 januari 2019

Gewikt en gewogen (655): Serpieri Western Collectie 3 Crazy Horse

Het inhoudelijke hoofdstuk is voorlopig minder relevant, laat onze bespreking jou helpen: "Toch wel apart en krachtig, de manier waarop Serpieri het eerste verhaal inkleurt, eigenaardige combinaties die ook al bij Mac Coy zo fel opvielen. Hier iets meer getemperd, met een ongeziene schoonheid tot 'gevolg'. Je smult van het realisme en vergeet daardoor een beetje de hardheid van de wreedheden die je moet aanschouwen. Serpieri heeft duidelijk Ambrosio nodig om zijn ideeën meer gestructureerd te kanaliseren. Dat uit zich in Crazy Horse wanneer de tekenaar het levensverhaal van deze rebelse indiaan neerpent. Fragmentarisch met weinig gevoel voor drama. Net als De blanke Indiaanse, voorheen uitgegeven als Sarah: vooral de incoherentie van het geheel laat je volledig in het ongewisse. Er wordt veel gesuggereerd omtrent de beweegredenen zonder dat de auteur de vinger echt op de wonde legt. Vakkundig, dat wel, een uitwas van het psychologisch leed iemand aangedaan die uit zijn natuurlijke habitat wordt onttrokken. Een herschreven scenario zou hier een meer evenwaardige strip hebben kunnen van maken. Maar ook Ambrosio zondigt zich er aan met het relaas van John en Mary. Eerst passeert het lief en leed van de pionierende trapper aan bod, zonder band met Mary die even later wel haar lief en lede na een weifelende start deelt. Dat had intenser gekund, met emotie. Zelfs al leest deze Western Collectie erg klassiek, bewonder het grafische arceerwerk van Serpieri."
07-01-2019

7/10

Geen opmerkingen: