zaterdag 12 januari 2019

Gewikt en gewogen (566): Vertongen & Co 25

Het inhoudelijke hoofdstuk is voorlopig minder relevant, laat onze bespreking jou helpen: "Assistent Corteggiani put als schrijver weer uit de wereldliteratuur en laat Marey Shelley herleven in dit vijfentwintigste deel. Referenties zijn mooi, mits enige omkadering, die moeite getroost de scenarist zich niet. Routinematig en veel te braaf, een geijkte Vertongen & Co-formule die zich niet meer laat opmerken. Dat geldt ook voor de artistieke input. Je mist het frisse waar Swerts eertijds mee uitpakte. Operatie Frankenstein, zelfs een stroomstoot brengt dit avontuur niet tot leven."
28-11-2018

4/10

Geen opmerkingen: