zaterdag 15 december 2012

In het boswachtersbos van Québec

Sommige mensen moet je tegen zichzelf beschermen. Of ze zich nu fysiek mutileren of psychisch, soms is het beter hen voor verder onheil te behoeden. Sommige artiesten moet je tegen zichzelf beschermen. Om te vermijden dat ze een financiële kater aan hun uitgeversavontuur behouden,
maar ook voor de eventuele bakken kritiek die ze over zich heen zouden kunnen krijgen. Natuurlijk heb je de mensen uit de omgeving die bewonderend aanmoedigen en zonder kennis van zaken oordelen dat je goed bezig bent, ook al kijken ze verdwaasd omdat jouw wereld niet strookt met hun geijkte Suske en Wiske- of Kiekeboes-universum. Of critici dit trouwens onder ogen krijgen, is zeer de vraag. Af en toe gebeurt dat toch en dan is het hek van de dam. Boswachter John braakt chaos uit. Geen georkestreerde, neen. Pure wanorde die leeskundig weinig voorstelt. De hele plot hangt met haken en ogen aaneen, een lappenkleed waarin geen uniformiteit te bespeuren valt. De optimist ziet ook daarin een mogelijks verhelderend patroon. De pessimist ziet gewoon een gebrek aan coherentie. Zowel in woord als in beeld. Je hebt trash die overleeft, maar je hebt evenzeer trash dat onmiddellijk thuishoort in de trashcan. Yes, we can!
- Agent 327 making of - De vrouwen van Agent 327 HC **
- Agent 327 making of - De vrouwen van Agent 327 SC **
- Boswachter John ½
- Magasin General 8 HC ***
- Magasin General 8 SC ***

Geen opmerkingen: