vrijdag 21 december 2012

Hét bronzen tijdperk

Gelukkig dat Shanower niet kiest voor kleur, afgaande op de covertekeningen (ook achterin) gaat hem dat veel minder af (hoewel het patroon op de achtergrond wel geschikt is).
Wederom prachtig en krachtig zwartwit tekenwerk met Goddelijke mensen van vlees en bloed. Dit keer vanuit het Egeïsche perspectief verteld met een demonisch vooruitzicht. De visionaire voorspelling voorspelt via het orakel weinig goeds. Voor wie van intriges in het kwadraat houdt die komt met Het Bronzen Tijdperk met gemak aan zijn trekken.
- Bronzen Tijdperk 2 ***½
- Heinz 13 **
Zelfs voor een deftige voorkafttekening wordt geen enkele moeite gedaan, noch extra geld besteed. Dit derde deel is weer zo'n voorbeeld van hoe je erkende literatuur visueel moet verkrachten. Woorden zijn interpretatief en moet (of mag) je met beelden begeleiden, zowel objectief als subjectief. Het steriele van Matena's stijl is allesbehalve bevorderlijk waardoor enige affiniteit compleet uitblijft. Eigenlijk zou de bewerker dubbel zo veel tekeningen moeten gebruiken (vergelijk met de inhoudstekst op de cover ten opzichte van de 'plaatjes') en realiseren om ten eerste evenwicht te brengen en ten tweede de overdaad aan woorden te minimaliseren. Tijd en geld zijn ongetwijfeld de spelbrekers. En een gebrek aan visie. Matena is verworden tot een broodtekenaar die eieren voor zijn geld kiest. De mechanische lettering is ronduit afschuwelijk. Armoe troef. Aan goede dingen komt een eind, aan slechte gelukkig ook.
- Kort Amerikaans Een beeldverhaal 3 *
- Kort Amerikaans Een beeldverhaal 1 Luxe ***
- Kort Amerikaans Een beeldverhaal 2 Luxe **½
- Kort Amerikaans Een beeldverhaal 3 Luxe *

Geen opmerkingen: