donderdag 3 januari 2019

Gewikt en gewogen (513): Sint-Bartholomeüs 3

Het inhoudelijke hoofdstuk is voorlopig minder relevant, laat onze bespreking jou helpen: "Stalner blijft helaas zweren bij het schrijftalent van Boisserie. Zijn beide auteurs met elkaar in het huwelijk getreden? Hebben ze ooit een verbintenis aangegaan? De keuze is alvast slecht, want Boisserie heeft na zovele jaren nog steeds geen kaas gegeten van het schrijven van een beklijvend scenario. Dat hij put uit de geschiedenis, is goed, toch zeker wanneer het een fragment betreft waarover voorheen weinig verteld werd. Alleen is de omkadering zo lauw en flauw, Je leeft met geen enkele van de protagonisten mee, hun lot interesseert je nauwelijks, finaal is de familievete even onzinnig als het maken van dit drieluik. Het ergste is echter dat Daedalus zich ook nog eens opwerpt om het te vertalen. Zonde van de mooie plaatjes die Stalner af en toe aflevert. Aldus geschiedde het... dat Sint-Bartholomeüs eindigde in mineur."
29-12-2018

5/10

Geen opmerkingen: