maandag 14 januari 2019

Gewikt en gewogen (581): De Kiekeboes Omnibus: Beter een Verre Vriend

Het inhoudelijke hoofdstuk is voorlopig minder relevant, laat onze bespreking jou helpen: "Over Geeeeef Acht!: nu kan je het haast nog voorstellen, maar indertijd was iedere jongeman verplicht enige tijd te verbeuzelen in het leger, dienstplicht genaamd, de enige plek op aarde waar je pas een man zou worden. Zo werd tenminste beweerd. Wie daar zijn broek heeft moeten slijten, camoefleert de frustratie door het melancholisch en nostalgisch als een noodzakelijk kwaad te bestempelen. De realist windt er geen doekjes om: puur tijdverlies vol machogedrag en onzinnige plichtplegingen. Die moet Kiekeboe voor een tweede keer ondergaan door een administratieve dwaling. Merho maakt van de gelegenheid gebruik om de ambtenarenbureaucratie te bespotten en bovendien ook om de legerklucht te reconstrueren. In de eerste opzet slaagt hij probleemloos, wat betreft de militaire stoerdoenerij had het veel erger gekund. Bedekt hij diens eigen dienstplicht melancholisch en nostalgisch met de mantel der liefde? Over En in kwade dagen: huwelijksperikelen aan de basis van een gerechtszakenoorlog in Kiekeboe, met herkenbare situaties zo uit het leven gegrepen en geëxtrapoleerd naar buitenechtelijke proporties. Van der Neffe zal het geweten hebben, vooral wanneer hij bij de verkeerde advocaat aanklopt. "Het kan verkeren," zei Bredero. Om het niet enkel als kommer en kwel te laten overkomen, is er de leuke running gag met de digishave en het poserende verhaal van Fanny. En over Boek.bv: wanneer de boekenindustrie onder de loep genomen wordt en Merho -zij het in de gedaante van Kiekeboe- zichzelf in zijn hemd zet door af te geven op het hele ongezonde populisme waarmee de uitgevers uitpakken om het publiek klef te paaien, is de strip op zijn best. Enige oprechtheid wordt niet geapprecieerd. Valse emoties, opgekropte schijnheiligheid en mediageilheid zorgen voor de nodige verkoopsuccessen. Zelfs Marcel kan diens spannende avonturen niet aan een commerciële letterzetter verkopen. Enkel een tv-optreden geeft je credibiliteit. Deze onderhuidse kritiek moffelt de auteur niet weg, hij gebruikt het medium om ook het bv-dom te kijk te zetten. Dit is dan ook één der meest frisse Kiekeboes sinds tijden."
01-01-2019

6/10

Geen opmerkingen: