zondag 23 december 2007

Voor mistige en gotische avonden

Slechts één ding telt: Fog, FOg, FOG! Het oer-engelse woordje 'smog' is beter dan 'fog' om typisch Engelse slecht-weer toestanden (zicht minder dan 10 m waarbij indertijd paardenkoetsen in Londen voorafgegaan werden door fakkeldragende gidsen) te beschrijven zou ik als volgt willen verklaren: SMOG = SMoke en FOG. Meteorologisch: ontstaat bij zeer hoge relatieve vochtigheid en sterke luchtpolluering onder een inversielaag. Het is een echt typisch Engels woord en fenomeen: een beschrijving van dichte mist niet alleen als gevolg van de weersomstandigheden maar ook door antropogene invloeden: slechte verbranding van steenkool en andere produkten in open haarden, later ook industrie en verkeer. Reeds in de middeleeuwen werd door koning Edward I in 1273 een wet uitgevaardigd tegen het overmatig ontwikkelen van rook en in 1307 een wet op het gebruik van kolen als brandstofmateriaal. In steden zoals Londen was rachitis onder kinderen wijd verbreid (gebrek aan vitamineD). Ook in andere industriesteden zoals Manchester, Birmingham en Glasgow was smog een bekend fenomeen dat vele mensenlevens heeft gekost. De grootstse katastrofe gebeurde in 1952 in de eerste helft van de maand december in de Groot-Londense regio waarbij ongeveer 4 tot 6.000 mensen er het leven bij inschoten. Dit leidde tot de uitvaardiging van de 'Clean Air Bill' die uiteindelijk in 1956 geratificeerd werd." Bonin en Seiter blijven een buitengewone detectivethriller maken.
- Avonden Integraal
- Fog 8
- Gothic Girl 1

Geen opmerkingen: