vrijdag 4 mei 2012

Zelf problemen maken via Pieter Geenen

Druk, druk, druk, met al die overvolle pagina's vol overvolle kadertjes. Pieter Geenen spaart de lezer niet en overstelpt je met bedenksels waar je niet zo gauw stil bij staat omdat je immers altijd aan het klagen bent. Inderdaad, gelukkig zijn bestaat niet. In plaats van te genieten, vragen we ons voortdurend af wat komen zal? Hoe het verder verloopt? In welk dal we binnenkort zullen terechtkomen? Schrijnend om zo simplistisch geconfronteerd te worden. De mens an sich doet niet anders dan problemen te creëren, ongetwijfeld om zijn bestaan te verantwoorden. Pieter Geenens stijl is rudimentair en fungeert slechts als het dragende element voor diens satirische ideeën. Daarmee is hij uiterst efficiënt.
- F.C. de Kampioenen De Paulientje-special **
- Jeremiah 31 HC dossier ***
- Pieter Geenen-collectie 2 Zelf problemen maken ***

Geen opmerkingen: