woensdag 23 mei 2012

Bisley en Slaine

De integrale uitgave ligt veel te zwaar in de hand en voelt zeer ongemakkelijk aan. De toegiften achterin zijn wel een surplus. En de preview die verwijst naar de nieuwe Kronieken der invasies zijn pure kitch en illustreren des te meer waarom Bisley dé Gehoornde Tekengod is van Slaine. Pompeus en bombastisch vertelt Pat Mills met opgeblazen woorden het heroïsche relaas van de Keltische held Slaine. Vooralsnog zeer episodisch in kronkelkrampen waarbij je als lezer alles op je laat afkomen. De intensiteit zit hem in Simon Bisley's sublieme tekeningen, grensverleggend voor die tijd. Met een groteske trefzekerheid geeft hij een nieuwe heroic-fantasywereld weer. Indrukwekkend de variaties in technieken (pen, potlood, verf, airbrush of tandenborstel). Majestueus en verbluffend. Niet verwonderlijk dat Simon Bisley een enorme impact zou hebben en een nieuwe generatie artiesten en volgelingen zou inspireren. Het verhaal is daardoor secundair. De intermezzo's van de scriptor zijn nog het grappigst (en het best). Enerzijds Ukko die zich verdrietig opstelt. Is het diens nostalgisch verlangen om het verlies van Slaine te verwerken? Of gewoon zijn geldelijke hebzucht omdat hij als schrijver onderbetaald wordt! Anderzijds ook de bewerker van dit relaas die evenzeer beklemtoont hoe deze zich belangeloos inzet om de overlevering te bewerkstelligen (pagina's 44 tot en met 46). Visueel overrompelend en ijzersterk. Het bloed vloeit overdadig. Wat een barbarij! En nu dus het laatste voorwerp dat Slaine moet trachten te bemachtigen om zich te kunnen kronen tot Gehoornde God. Het uitstekende, innoverende schilderwerk van Simon Bisley is ongeëvenaard. Kleurig en geurig, alsof de bloeddoorlopen aroma's je zintuigen prikkelen. Ukko is de clowneske toevoeging. Hij fleurt met zijn kritische intermezzo's de breedsprakerigheid op met een meer menselijke toets. "Neem deel aan deze orgie des doods." Slaine verzet zich ertegen en toont de ware Gehoornde God te zijn: eentje van rechtschapenheid. Eentje van het leven! Een verhaal met een moraal zelfs. Grillig en groots, Mills en Bisley creëren een weergaloos spektakel geput uit de Keltische kronieken met als draagvlak ongeëvenaard schilderwerk van Simon Bisley. Hij eist alle aandacht op, terwijl Mills enige gewichtigheid laat insluipen via de ellenlange beschrijvingen. Bisley definiëren is niet makkelijk. Pure viriele punk met een vleug sierliijke art nouveau à la Klimmt. Kortom: tekenwerk met ballen!
- Slaine Arboris bundel ***½
- Slaine de Gehoornde God - Integraal ***½
- Slaine 5 - Arboris HC ***½
- Slaine 5 - Arboris SC ***½

Geen opmerkingen: