zondag 4 december 2011

Van Luxley naar de Drakenridderorde

Wat opvalt in de Drakenorde-collectie is de 'cleane' stijl die veel gehanteerd wordt. Terwijl net dat groezelige, obscure de overhand mag hebben, wordt mestal gekozen voor een fijne, afgeborstelde lijn. Zo ook Ruizgé die niet verder durft te gaan. Weinig variatie in lijndikte. Weinig gebruik van extra zwart, de inkleurder moet het maar invullen. Bovendien zit er zo'n visueel scenariotrucje in verwerkt dat niet helemaal het beoogde effect bekomt: een leeg balkje om bepaalde scènes van elkaar te scheiden. Bij consequent gebruik zou je nog toehappen, nu is het gekunsteld. Even ziet het er naar uit dat Ange één van de beste episodes neergepend heeft. Door de snelle afhandeling en de te simplistische afwikkeling doet hij de lezer te kort. Met meer ruimte voor de ontwikkeling, annex uitdieping personages, had dit breeduit gesmeerd over twee albums nog beter kunnen zijn.
- Orde van de Drakenridders 9 ***½
- Pijl van Nemrod 4 ***
- Uur U Box 1-4 **
- Uur U 4 **½
- Verborgen geschiedenis 20 **½

Geen opmerkingen: