dinsdag 27 december 2011

Een konvooise Nävis

Met Morvan aan het stuur beschikt het stripkonvooi over een ervaren kapitein die alle vluchtroutes kent, die weet hoe zich uit bochten te wringen en met welke binnenwegjes het doel efficiënter bereikt kan worden. Deze eerste Kronieken stelt niet teleur. Morvan puurt immers het beste uit de reeks. Beginnend met woordloze, komische spielereien, de minislapstick voor jong en oud. Springer springt in het veld en laat zich wederom kwalitatief opmerken. Enkel Zelfmoordcommando mist klaarheid en kan niet tegen de concurrentie optornen. Een doorslaand succes daarentegen doet denken aan de piraterij in Asterix, een leuke vondst. Maar Voor altijd in het oog is een subliem innemend sluitstuk over menselijkheid. Dat er nog veel gelijkaardige episodes mogen volgen!
- Carthago adventures 1 ***
- Jommeke for life
- Kronieken van Konvooi 1 ****
- Piet Pienter en Bert Bibber - 't Mannekesblad
- Piet Pienter en Bert Bibber 17 - Standaard uitgeverij

Geen opmerkingen: