donderdag 31 oktober 2013

Fatale liefde = Amorfati

De verhaaltjes van René Leisink en Jan Dirk Barreveld kon je reeds lezen in een beperkte A5-uitgave. Nu volledig aangevuld met alomtegenwoordige kleuren. Toen bewezen beide auteurs reeds dat ze ondanks het komische, lichtvoetige uitzicht, ze kunnen toveren met gitzwarte galgenhumor. Dat contrast tussen een vertekende, karikaturale werkelijkheid (afgezwakt minder de mensheid reflecterend) en de zwartgalligheid die zo kenmerkend is voor de huidige maatschappij (hebzucht, moordlust, gestoordheid) vloeien mooi samen. Dat Leisinks geschriften ook de hand van andere artiesten trotseren, wordt bewezen door Van der Meulen, Gerritsen en Peters. Elk met een eigen (even 'grappige') stijl focussen ze zich zonder al te veel franjes op de getwiste plot die plotseling switcht. Alleen jammer van het a-commerciële uithangbord. De voorkafttekening dekt de schitterende lading niet. Na Vlees en bloed hoop je dat er snel weer een homp bloederig vlees op de stripslachtbank terechtkomt.
- Amorfati 1 SC ****
- Amorfati 1 HC ****
- Trix 2 **

Geen opmerkingen: