zondag 6 november 2011

Meer dan een Petit Prince

Met de toevoeging van een nieuwe telg wordt het Valiantse gezin uitgebreid. Het levert enkele hilarische scènes, vooral pagina 555. De originele manier om de invalshoek van de baby weer te geven wanneer die ter wereld komt. Een prachtige kijk op het Amerika van 1500 jaar geleden (was de indianenpopulatie er toen al?). Slim gezien trouwens om het navigatiesysteem te laten stelen, waardoor de terugkeer moeilijker wordt en ze ongetwijfeld ergens onbekends zullen stranden. Het biedt alvast perspectieven. Prachtig, pagina 534 (kader 3): zelfs de kleine poppetjes in de verte overtuigen! Om dan vertedering af te leveren een bladzijde verder. Prins Valiant: pompeus en majestatisch. Gevolgd door een terug-naar-huis-jaargang met natuurlijk onderweg weer heel wat gevaren. Eens weergekeerd aan het hof van Koning Arthur gaat de avonturier toch terug op pad. En zijn geliefde dan? Die kan daarmee leven. Foster gaat een historisch stapje verder en betrekt Cortés bij de les (576). Is Aleta's liefde voorbij (578)? In de vorige jaargang deed de auteur het al een keer, hierin perfectioneert hij de pagina (616) gezien vanuit het standpunt van Valiants zoon (een baby). Foster voorziet op het eind een mooie ontknoping wanneer Val Arn gaat vragen om de peetvader te worden van diens zoon. "En onze eed van vroeger dan (om nooit meer verliefd te worden)?" Hartverwarmend en vertederend.
- Graphic Classic 3 Het kapitaal 2 ***
- Graphic Classic 5 Over het ontstaan van soorten ***
- Prins Valiant - Bibliofiele deluxe editie 6 ****
- Prins Valiant Jaargang 1947 ***½
- Prins Valiant Jaargang 1948 ***½
- Rode Ridder 232 **
- Rode Ridder 232 luxe **
- Urbanus 146
- Verloren Paradijs 4 **
- Zang der Elfen 2 ***

Geen opmerkingen: