dinsdag 6 januari 2009

06-01-2009: Fictie versus realiteit

Planbureau voorziet twee maanden negatieve inflatie: "Het Planbureau voorziet in juni en juli twee maanden van negatieve inflatie. Dat is hoogst uitzonderlijk. Er is ook geen overschrijding voorzien van de spilindex in 2009, zo blijkt uit de vooruitzichten. Het Planbureau gaat uit van een jaarinflatie in 2009 van 1 pct. Amper een maand geleden ging het Federaal Planbureau nog uit van 1,5 pct. "Het zijn zeer turbulente tijden", luidt het hierover bij het Planbureau. Voor 2008 kwam de inflatie uit op 4,49 pct, voor 2007 op 1,82 pct. De groeivoet van de gezondheidsindex zou in 2009 gemiddeld 1,8 pct bedragen, tegenover 4,22 pct in 2008 en 1,77 pct in 2007. Reden van de lage inflatie is natuurlijk de lage olieprijs. Dit zorgt zelfs voor een negatieve inflatie in juni van -0,07 pct (op jaarbasis) en van -0,19 pct in juli. Met andere woorden: tijdens juni en juli zullen de prijzen lager liggen dan juni en juli 2008. Dat is hoogst uitzonderlijk. Negatieve inflatie heet ook deflatie. "Maar het gaat hier maar om een tijdelijk fenomeen. Het is overdreven om echt over deflatie te spreken", zegt men bij het Planbureau. Reden voor de negatieve inflatie zijn de gas- en elektriciteitsprijzen, die pas dan ten volle het effect kennen van de dalende olieprijzen. Na de zomer gaat de inflatie overigens weer omhoog, naar een geschat niveau van 1,76 pct in december. De spilindex zou dit jaar niet worden overschreden, zodat er ook geen verhoging van de ambtenarenweddes en sociale uitkeringen volgt dit jaar. Bij de vorige vooruitzichten ging men hier wel nog van uit. Bij het Planbureau maakt men nog een belangrijke kanttekening. Er werd bij de opmaak geen rekening gehouden met hogere distributietarieven, zoals de netbeheerders plannen. De Creg keurde die nog niet goed. Komen die er wel, dan heeft dit een opwaarts effect op de inflatie. (belga/eb)"
Valt meteen te koppelen aan de schitterende verse cartoonbundel van Trik: Mayday.

Geen opmerkingen: