donderdag 2 oktober 2014

Levende steentjes

Een verrassende antioorlogs one shot waarbij de segregatie onder de loep wordt genomen. Mevrouw Livingstone bevat al meteen een bijzondere ontboezeming eens je met de protagonisten kennismaakt. Naast de dappere, rechtgeaarde Mercier is er die eigenaardige, ongekende en ondoordringbare Mevrouw Livingstone. Baruti en co houden een mythische waas van mysterie rond de figuur gekneld, het is moeilijk polsen naar diens karakter, naar diens motieven. En toch lukt dat vanop afstand. Geen grotesk heroïsme, wel puur menselijk drama met gedrevenheid en eer als spil. Ook al is dit Livingstones oorlog niet. Voor een oorlogsverhaal is Mevrouw Livingstone zeer poëtisch. Qua kleuren denk je bij het openslaan van het boek aan Hermann. Baruti is minder virtuoos, het hindert niet om hem dat exotische Afrika lyrisch te zien demonstreren. Mevrouw Livingstone, mooi.
- Flash 2 **½
- Mevrouw Livingstone ***½
- Moeraskerels, De

Geen opmerkingen: