zaterdag 22 februari 2014

Don Vito

Eric Stalner gaat eindelijk met De andere kant eens een nieuwe, andere richting uit. In de stijl van zijn Vrije Vlucht-album Ange-Marie, rechtstreeks in kleur. En dat resulteert in zachtere, meer magische tinten. Het thema met centraal de flora en vooral de fauna leent er zich uitstekend voor. Net als in voornoemd album nestelt Stalner zich even dicht bij Zoo van Frank Pe. Het mensdierlijke of dierlijk menselijke. Minder poëtisch weliswaar, minder meeslepend. Vito is een leuk avontuurtje waarbij vele mysteries nog ontsluierd moeten worden.
- Chapman 3 SC ***
- Hemel in puin 2 ***
- Vito 1 ***

Geen opmerkingen: