maandag 7 oktober 2013

Geen oceaan van wandelende doden

Net als Rick staan je voorzichtigheidsantennes voortdurend op scherp. Elke nieuwe wending, elke nieuwe ontmoeting, elke nieuwe ontdekking wantrouwend. Je hebt ondertussen voldoende meegemaakt om te beseffen dat wie ook je pad kruist, je best twee keer nadenkt vooraleer hem of haar met open armen te ontvangen. Komt het als een verrassing over dat wanneer net iemand die er op het eerste zicht volledig betrouwbaar uitziet, Rick nog argwanender maakt? Je zou voor minder. Robert Kirkman trekt sinds lange tijd nog eens de wijde wereld in. Alsof er buiten de gemeenschap toch nog iets te beleven valt en er leven bestaat naast al die levende doden. Tussen voortdurend op je hoede te moeten zijn of vertrouwen: wat kies je?
- It's not an ocean **
- Walking Dead 16 ***½
- Zoon van de Arend, De 3 HC ***
- Zoon van de Arend, De 3 SC ***

Geen opmerkingen: