donderdag 28 maart 2019

Gewikt en gewogen 2019 (088): Natasja 23

Het inhoudelijke hoofdstuk is voorlopig minder relevant, laat onze bespreking jou helpen: "Walthéry is terug thuis, na het Marsu Productions-uitstapje vindt hij weer onderdak bij Dupuis en haalt daarvoor een oud scenario van Sirius uit de kast, gebaseerd op de fameuze Blauwe Sperwer. De plot is een niemendalletje, zelfs in twee delen opgesplitst kan de terugkeer naar het verleden je niet imponeren. Wel knap is de werklust die Walthéry tentoonspreidt door gestaag jaarlijks een tiental bladzijden zelf te tekenen zonder een beroep te doen op hulp van buitenaf. Echte authenticiteit en dat zorgt ook een beetje voor dat gevoel van terug thuiskomen."
03-03-2019

6/10

Geen opmerkingen: