maandag 25 maart 2019

Gewikt en gewogen 2019 (080): Berezina 1 SC

"September 1812. Napoleon en zijn Grande Armée vallen Moskou binnen zonder de minste tegenstand. Niet zonder reden: de stad is leeg."
Het inhoudelijke hoofdstuk is voorlopig minder relevant, laat onze bespreking jou helpen: "Uitgeverij Microbe doet koppelverkoop en biedt het complete verhaal Berezina aan samen met het even volledige De Slag, steeds een risico om 'geblinddoekt' (is geseald) iets te kopen. Edoch, je schaft geen kat in een zak aan, want eens je De Slag hebt gelezen wil je meer van Napoleons fatalistische veroveringstochten lezen. Dit keer droppen de auteurs jou midden in het Russische avontuur. Letterlijk, de Franse keizer staat reeds voor de poorten van Moskou om ze triomfantelijk te kunnen innemen. Schrijnend stel je vast dat het slechts een schertsvertoning is en dat het kat en muisspel geleidelijk aan bij de Fransen een enorme tol zal eisen. In dit eerste deel ziet alles er nog relatief kleurrijk uit, Napoleons drang wordt systematisch in vuur en vlam gezet, het brandende verlangen zal het lot van heel wat Franse soldaten bezegelen. Richaud en Gil, met Rambaud als bron, gaan op hetzelfde elan verder. Napoleon vormt dan wel de centrale figuur die je leidt over het slagveld, het zijn de kleine 'acteurs' die het geheel vermenselijken. Gezien hun situatie eerder ontmenselijken. Berezina, heb geduld, de titel komt op termijn wel degelijk aan bod, een huzarenstuk."
24-01-2019

8/10

Geen opmerkingen: