vrijdag 14 september 2018

Gewikt en gewogen (127): Alleen op de speelplaats

Inhoudelijk: "De eerste stripreeks over pesten op school. Uit het leven gegrepen: de auteurs putten uit hun eigen ervaringen. Eerlijk, grappig en vaak ontwapenend authentiek."

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "Een themastrip die pestgedrag aan de kaak stelt. Ana en Bloz kruipen in de huid van een kind om haar weergave te noteren van onheuse behandelingen van klasgenoten, het haantjesgedrag van Clara voorop. Alles draait rond de drukkende sfeer die heerst en de impact die het heeft op Emma's leefwereld. Hoe ervaart het frêle meisje zich onder dat fysieke en psychische geweld. Vrijblijvend blijven de auteurs niet, ze begeleiden hun strip met een extra dossier om kinderen (en ouders) nog bewuster te maken van de problematiek. Een nobele gedachte, al levert het noch een komische, noch een opmerkelijke strip op."
11-09-2018

6/10

Geen opmerkingen: