vrijdag 6 oktober 2017

De geschiedenis van Het B-Gevaar (4): 2000 - Johan de Moor

In maart 1993 opende Het B-Gevaar zijn deuren. In maart 2018 viert Het B-Gevaar zijn 25ste verjaardag! Naar aanleiding van het grote stripfeest dat Het B-Gevaar op 8, 9, 10 en 11 maart 2018 organiseert, overlopen we alvast de activiteiten die de enige Nederlandstalige stripwinkel in Brussel in die lijsterrijke periode zoal organiseerde. Een stukje geschiedenis.
In 2000 kwam Johan de Moor nog een keer langs om zijn boeken Kobe de Koe te promoten. Over Een streek onder water: Staat wel aangegeven als nummer drie van de reeks, maar oorspronkelijk was dit het eerste deel dat in het Nederlands van Kobe de Koe werd uitgegeven. Voor wie van taal en literaire aspiraties houdt, is dit toch wel een absolute must. Aan de basis ligt Johan Anthierens, vertaler van dienst. Vertaler dekt echter de lading niet. Anthierens is transcriptor, verrijkend spelen met woorden, alliteraties ("had Bill, een boef van een big"), assonanties, rijmelarij en andere kleurrijke vervolledigingen. Een koeienvel (de oorspronkelijke titel Peaux de vache) wordt toepasselijker omgezet tot Een streek onder water, na lezing begrijp je de dubbelzinnigheid hiervan. En ondanks alle aandacht die de verbloemde taal zich toeëigent, vult deze ongemerkt de beelden en het verhaal aan. Ze maakt het geheel alleen maar grotesker, theatraler en gearticuleerder. Want welk effect zou het verhaal hebben gehad, moest de gladde jongen in het eerste deel niet vereenzelvigd worden met reclameman Noël Slangen? Wrang en vrij, deze afspiegeling van de mensenwereld in dierenhuiden (toch Peau de vache) slaat meermaals raak! Met Mobutu voorop.

Geen opmerkingen: