zondag 23 maart 2014

De film van Ome Willem: World Invasion Battle Los Angeles

Stoer soldaatje spelen en vechten tegen een buitenaardsee vijand, daar draait het allemaal om. Amerika kan die dreiging goed gebruiken, al was het maar om de wapenrace weer op te voeren. Fase 1: de protagonisten beter leren kennen. Fase 2: de dreiging (na een half uur hebben de opponenten een 'gezicht'). Fase 3: het overleven. Fase 4: de slachtoffers. Fase 5: het al dan niet overleven. Dit is nu eens handige IMDB-informatie. "The film is inspired by the real life incident known as the Battle of Los Angeles, during World War II. On the night of 24-25 February 1942, unidentified aircraft were allegedly spotted in the airspace above Los Angeles. Suspecting it to be the Japanese, a blackout of the city was ordered and over 1,440 rounds of anti-aircraft ammunition was fired. Upon finding no evidence of the existence of any enemy aircraft, the incident was declared to be a "false alarm". The event has since been chalked up to as being a result of "war nerves", likely triggered by a lost weather balloon and exacerbated by stray flares and shell bursts from adjoining anti-aircraft batteries." Een leuk weetje waar je niet bepaald een spektakelfilm zoals deze van moet maken. Ideaal voor een Orson Welles-hoorspel.
World Invasion Battle Los Angeles doet denken aan District 9, deze laatste haalde interessantere racistische motieven aan, iets dat minder spektakelwaarde heeft.
World Invasion: Battle Los Angeles. 2011. Jonathan Liebesman. **1/2

Geen opmerkingen: