woensdag 12 maart 2014

Bertrand en Robert en de familie Flodder

Bijzondere ontwikkelingen in dit spionageverhaal. Wanneer Robert en Bertrand het geheim van Flodderzeel eindelijk te weten komen - ondanks de met hun leven riskerende belangeloze inzet - keren ze zich af van de barones en weigeren nog bescherming te bieden. De antimilitaire redenen geven de doorslag, het bewijs van hun vredelievende moraal. En toch kunnen de vagebonden het niet laten om de belaagden bij te staan. Het geheim van Flodderzeel, een goed en goedgetekend verhaal. Jammer dat de barones met de Franse tongval steeds dubbel praat. Elke niet Nederlandstalige zin die ze declameert wordt een seconde later al vertaald herhaald.
- Griekse tragedie, Een 2 SC **½
- Robert en Bertrand - Adhemar 16 ***½
- Robert en Bertrand - Standaard Uitgeverij 16 ***½

Geen opmerkingen: