donderdag 6 december 2012

Franquin ten top: Robbedoes' Boeven op de kermis

Een sublieme uitgave die een stukje stripgeschiedenis verheft tot werelderfgoed. Met de overanalyse van de pagina's heb je het gevoel een meesterwerk in handen te hebben, alleen voelde dat niet zo aan bij de kordate lezing ervan vooraan.
Er schort heel wat aan het scenario en de evolutie van de personages. De kortere vertelling (geen doorsnee 48 pagina's) biedt minder mogelijkheden voor uitdieping en levert eerder een abrupt einde op. Net als Sotokiki, da's fysiek misschien dezelfde van in het begin, op het eind komt die heel grimmig uit de hoek. Gelukkig wordt hier redactioneel er ook terecht op gewezen. Al komt de grootste kreet van Franquin zelf! Het leukst zijn de auteurs wanneer ze uitweiden over weetjes, ditjes en datjes die verwijzen naar de toenmalige actualiteit of decorvoorwerpen uit de dagdagelijkse omgeving (meubels). Om uiteindelijk zo ver te gaan en Franquins visionaire gewichtigheid te accentueren, alsof hij bijna 9/11 voorspelde! Desoriënterend is het stukje over de facsimilé-uitgave die anders is dan de publicatie die eerder geschiedde. Met een simpele demonstratie hadden ze makkelijker dat verschil kunnen weergeven, terwijl je nu enkel in het boek vergelijkt. Hopelijk komt Dupuis ertoe om de echt grote klassiekers van Franquin ook zo aan te pakken.
- Aasgieren Box ***½
- Dossier Michel Vaillant 13 Francorchamps **½
- Kid Paddle 13 **½
- Robbedoes en Kwabbernoot Retro 4 Boeven op de kermis ***½
- Yoko Tsuno 26

Geen opmerkingen: