zaterdag 3 november 2012

Uitgevogeld

En de reeks groeit en groeit richting hoogtepunt. Terwijl Le Tendre de heldendaden uit My name is Nobody moedig verwerkt,
blijft Loisel halsstarrig vasthouden aan zijn groezelige stijl, uitermate geschikt om dit epos te illustreren. De kracht zit hem in de eenvoud met geen uitgesponnen intro over legendarische legendes, noch met verschillende volkeren die elkaar voortdurend bestrijden waarbij je door het bos de bomen niet meer ziet. Neen. De materie is zo klaar als een klontje met het goede versus het kwade. Met als leidraad een queeste die dient om de oprukkende zwarte ziel terug te kunnen kisten. In dit verhaal over onvervaarde moed is ook plaats voor emotie. Snif.
- Collectie Charlie 13: Op zoek naar de Tijdvogel 3 ****½
- Jodocus de Barbaar 2 **
- Op zoek naar de Tijdvogel 3 ****½
- Prins van de nacht 4 ***
- Suske en Wiske 203 ***½

Geen opmerkingen: