donderdag 20 september 2012

Tahya El-Djazaïr

Frankrijk en haar Algerijns verleden, het is stripjournalist Galandon die in deze politieke mesthoop wroet. Wederom vanuit menselijk standpunt met de Franse 'infiltrant' die zich manifesteert en integreert tussen de Algerijnen,
dat in tegenstelling tot de doorsneekolonist die zich het grondgebied toeëigent. Met een makkelijke romance om de band te verstevigen. Klassiek en weinig hoogdravend, de scenarist maakt er een pamflet van. Hij observeert vooral en zet het spotlicht op de lijdende massa zonder al te pathetisch uit de hoek te komen. Tekenaar Dan gebruikt een semirealisme dat fictief oogt. Door de daadkracht wordt het reëel. Een interessante kijk.
- Fokke & Sukke - Het afzien van 2011 **½
- Tahya El-Djazaïr 1 HC ***
- Tahya El-Djazaïr 1 SC ***
- Tahya El-Djazaïr 2 HC ***
- Tahya El-Djazaïr 2 SC ***

Geen opmerkingen: