zondag 30 juni 2019

Gewikt en gewogen 2019 (287-288): Badlands 1 SC - HC

Het inhoudelijke hoofdstuk is voorlopig minder relevant, laat onze bespreking jou helpen: "Nu Corbeyran al geruime tijd afscheid genomen heeft van de mythologische wezens, de Stryges, acht hij het nodig een gelijkaardig concept uit te bouwen. Een esoterische, niet-aardse entiteit die intervenieert wanneer hun gemeenschap in gevaar dreigt te komen. Veel beschrijvingen, passages in het verleden, om de motivaties van de hoofdpersonages te kaderen en evenveel holle fraseringen die de spanning niet doen stijgen. Piotr Kowalski tekent identiteitsloos en verrast met Het uilenkind niet. Huilenkind ware toepasselijker geweest.
23-06-2019

5/10

Geen opmerkingen: