vrijdag 14 december 2018

Gewikt en gewogen (379): De advocaat 3

Inhoudelijk: "Sully-Darmon stelt zich de vraag pas nadat hij door zijn bevlogenheid de vrijspraak van zijn cliënte heeft kunnen bekomen. Maar werd de mediagenieke advocaat gemanipuleerd?"

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "Advocaten TV-reeksen vinden naast de gevoerde onderzoeken vooral ook hun kracht in de steekspelende pleidooien. Die vallen bij deze Advocaat zo goed als weg, het rechtbankgegeven komt slechts sporadisch aan bod. Hier is het vooral de gravende Sully-Darmon die de geheimen bloot probeert te leggen. Galandon en Giroud houden genoeg achter de hand om stelstelmatig de ziel van meester Leopold te doorgronden. Want ook hij blijkt wel iets op de kerfstok te hebben."
20-10-2018

6/10

Geen opmerkingen: