donderdag 1 november 2018

Gewikt en gewogen (252): Piet Pienter en Bert Bibber 19 (HD)

Inhoudelijk: "Dr Warhoofdt, een goeie vriend en oudleraar van professor Kumulus, overlijdt en laat zijn leerling een waardevolle postzegelverzameling na waaronder de befaamde Carolus Magnus-serie. Boef Jack Sweepsteak vat echter het plan op om die te stelen en ze te verkopen aan steenrijke verzamelaars. Piet Pienter en Bert Bibber (en Susan) steken daar een stokje voor."

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "Proficiat aan Peter Busschots om achterin enige duiding aan het verhaal toe te voegen. De context, de inhoud in een notendop, het belang van wagens en enkele leuke weetjes. Je leest hier duidelijk de liefhebber die zijn opmerkzame kennis deelt. Over het verhaal zelf: een holderdebolder achter de (gestolen) feiten aanlopend verhaal met Piet en Bert steeds in de weer (in gezelschap van de even heldhaftige Susan) om hun vriend met hand en tand bij te staan. Professor Kumulus laat zich de nieuwe verzameling nogal makkelijk ontvreemden, terwijl de boeven even slapstickgewijs hun kansen voortdurend de grond in boren. Alle tegenslagen zijn zo vanzelfsprekend dat het ongeloofwaardig wordt. Pom tekent vlak met weinig perspectief. Wel bewonderenswaardig is diens minutieuze arceertechniek. Consequent, dat is-ie wél!"
29-09-2018

5/10

Geen opmerkingen: