woensdag 21 juni 2017

RONDE 1: DE NEROTIEKERS

Dit is een gereduceerde weergave van de "Algemene kennisquiz (met strips als leidraad)" - Ronde 1: De Nerotiekers georganiseerd door de vzw VBS De Nerotiekers in Jeugdhuis Nijdrop op vrijdag 16 juni 2017. Tijdens de powerpointpresentatie werden als 'voorbeeld'ige tips nog extra afbeeldingen geprojecteerd of geluids- en beeldfragmenten toegevoegd, helaas in deze blogvariant niet omzetbaar. Het copyright van de niet commercieel gebruikte foto's en afbeeldingen berust bij de rechthebbenden, met dank aan Wikipedia als bron van informatie. Samenstelling van deze quiz me not so quick: Erik Deneyer en Samuel Wolfs.

Samen met jeugdhuis Nijdrop zijn het groepje ongeregeld de Nerotiekers de co-organisatoren van deze zevende Algemene kennisquiz met strips als leidraad. De Nerotiekers? Dat herbergt al meteen een Nero-zweem van ridder Marc Sleen. Logisch dat we dan ook volgens de opgebouwde traditie steeds openen met een specifieke vragenronde waarin Nero en c° centraal staan. Naast gewone punten kan je ook strippunten verdienen door te in te vullen in welk Nero-album het getoonde figuurtje voorkomt. Als je hier maar geen duivels syndroom aan over houdt!


I.
Te beginnen met deze psychische aandoening: “Man sterft onder berg verzamelde rommel” bloklettert de krantenkop. Het syndroom wordt gekenmerkt door een verregaande veronachtzaming van de persoonlijke hygiëne, een stelselmatige zelfverwaarlozing en woningvervuiling,
een obsessief-compulsieve verzamelstoornis van onbruikbare rotzooi. Neen, ik heb het niet over Het onopgeruimde B-Gevaar, wel over mensen die weigeren om professioneel geholpen te worden en die communicatie gestoord zijn. Net als dit figuurtje
uit Nero wiens naam afgeleid is van de Oud-Griekse wijsgeer (5) van Sinope die wonend in zijn ton Alexander de Grote toeriep uit de zon te gaan. De naam van de filosoof waar dit syndroom naar vernoemd werd en uit welk album komt het figuurtje?


II.
Een kleurrijker versie van het schilderij toont de goede man in zijn ton, een specifieke manier om toch een dak boven je hoofd te hebben. Inspireerde hij alzo de voorloper van de huidige Vlaamse partij Groen die in 1979 werd opgericht?
Deze politieke beweging hanteerde als beginselen: ecologisch, vreedzaam en basisdemocratisch. Toeval was het niet toen Sleen in dit album een dier presenteerde dat niet enkel zijn sterrenbeeld voorstelde, maar ook met zijn groene vingers --- euh --- poten
de naam droeg van die toenmalige partij. Ja, Agalef (met f welteverstaan) was zijn naam. Waar stond de samenstelling Agalev voor.


III.
Toen de syndroomman uit de eerste vraag anders ging leven, merkte hij Ernie op en kwamen de herinneringen aan Sesamstraat terug naar boven.
Ah, wie kent hem nog, het groene wezen dat toepasselijk een vuilnisbak als onderkomen heeft en zich onderscheidde door zijn gewoonlijk weinig zonnige humeur en houding tegenover andere Sesamstraat-bewoners en een voorliefde voor alles wat lelijk en vies is. De band met Nero? Wel, zijn voornaam is dezelfde als Tuizentfloots latere middelnaam.
Ken je de naam van dit mopperende monster én in welk album verscheen Tuizentfloot voor het eerst?


IV
Of onze groene vriend kaas heeft gegeten van muziek, qua melodieuze zang en het lezen van partituren valt alvast weinig te merken bij het horen van diens ode aan het vuilnis. Deze van oorsprong Italiaanse muziekterm geeft aan in welk tempo gespeeld moet worden en betekent "gematigd". Slaat naast op het tempo tevens op het karakter van de muziek.
Deze Amedeus Huppeldepup is een wereldberoemde tv-ster, veelzijdig muzikant, speelt eerste viool van het Philharmonisch orkest van Istamboel. Zijn familienaam is natuurlijk niet huppeldepup, maar wel geënt op de muziekterm, let trouwens op diens snor in de vorm van muzieknoten.

V.
Veel noten op zijn zang heeft deze Joe niet. De trekgrage tandarts die bij iedereen rotte kiezen vaststelt,
behalve bij de dolle dame waarop hij verliefd wordt omwille van haar gebit als een puur gedicht. Valt letterlijk voor haar rechtse. De familienaam van Joe verwijst naar de Birmese diplomaat en derde secretaris-generaal van de Verenigde Naties, van 1961 tot 1971. (De secretaris-generaal gaf gevolg aan het verzoek van Egypte om de VN-troepen die een buffer vormden tussen Egypte en Israël terug
te trekken. Hierop trok het Egyptisch leger de Sinaï in. Ook in het steeds escalerende conflict in Indochina wisten de Verenigde Naties nauwelijks een rol te spelen.) In zijn tijd werd de positie van de Verenigde Naties in de internationale politiek steeds zwakker en boette de VN aan geloofwaardigheid in.


VI.
Geloofwaardiger is deze gediplomeerde koppensneller uit de Stille Zuidzee. Zijn naam kan je linken aan het vrijwel onbewoonde atol van 2,32 vierkante kilometer in
Micronesië in de Grote Oceaan. Het maakt deel uit van de Marshalleilanden en bestaat uit 36 eilandjes rond een lagune. Tussen 1946 en 1958 experimenteerde de Verenigde Staten er met atoomwapens.
Louis Réard vernoemde in 1946 het kledingstuk dat hij ontwierp naar dit atol.

VII.
Een kostuum moest Réard voor deze aap niet ontwerpen, want hij liep naakt rond. Deze immense gorilla zwicht als luitenant van een nog steeds in leven zijnde Adolf Hitler voor de muzikale klanken van Amedeus, ken je hem nog? Wel tiptop gekleed waren deze jongens die de meest gehouden SS-officiersrang droegen gedurende de Tweede Wereldoorlog, een middelniveau-officier in de compagnie.
De rang was equivalent aan een kapitein in het Duitse leger. De insigne van een Hauptsturmführer bestond uit drie zilveren ruiten diagonaal en twee zilveren strepen verticaal
op een zwart vierkant, gedragen aan de tegen(over)gestelde kant van de eenheidsembleem. De rang was een hogere dan de Obersturmführer en lager dan de Sturmbannführer. De rangnaam van deze over het paard getilde militairen?


VIII.
Iemand over dit mythologisch gevleugelde paard tillen is minder makkelijk. Het stond Nero bij in een vlaag van poëtische bevlogenheid in dit album.
Nochtans doen turners het zelf, zich over dit toestel tillen, zowel dames als heren. Het toestel kwam in 2002 in de plaats van het oude model zonder beugels. Het bestaat uit een stalen onderstel met een centrale poot maar er zijn ook modellen met twee poten.
Op deze poten is de zg. springtafel gemonteerd die in hoogte verstelbaar is tot maximaal 1.35 meter. De lengte van het toestel is 1.20 meter en de breedte 90 centimeter.


IX.
Het spreekwoord “Ziekte komt te paard en gaat te voet” is niet van toepassing op deze knol uit dit Nero-album. Hij wordt (gedeeltelijk)
onzichtbaar na inenting tegen de Aziatische griep. Zijn naam Rik Drie verwijst naar Rik I en Rik II, de twee succesvolle wielrenners uit het Belgische peloton. De naam van beide renners.


X.
Namen noemen doen we ook bij dit mythische buitenreeksalbum uit de Nero-familie dat NIET door Marc Sleen gemaakt werd. Geschreven door Gaston Durnez werd het getekend door een artiestenduo dat de honneurs waarnam omdat Sleen door de overstap van de krant Het Volk naar de Standaard Groep eerst moest ontluizen.
WIE waren de intermediair tijdens deze REL?

(En terwijl de spelers nog nadenken op de achtergrond een filmfragment met Peter Ustinov in Quo Vadis als zingende Nero)

Geen opmerkingen: