zondag 7 september 2014

G-Ruwelijk

Je hoopte op méér AVI-startboekjes. Van de Vijver en Valkema toonden hoe ze respectievelijk met Joep en Kik beginnende lezers didactisch kunnen begeleiden. Zonder vingerwijzend je de pap in de mond te lepelen, wel heerlijk natuurlijk als volleerde stripmakers gebruikmaken van de kracht van het medium. Hun boeken zijn in de eerste plaats stripverhalen! Van de Vijver kiest met G. Ruwel voor de meer ervaren woordkloppers. Je hebt voor deze reeks meer bagage nodig. Straffer zelfs, ondanks het predikaat AVI (E4-M5-E5) merk je geen verschil met een gewone strip, uitgezonderd de vorm van de uitgave. Michiel voelt zich als een vis in het G. Ruwel-water. Dit monsteruniversum ligt hem beter dan de mensenwereld. Alles ziet er vanzelfsprekend, vloeiend en levendig uit (de tippelende Ruwel, pagina 10, kader 7). Grappige personages, leuke vondsten. Het enige wat je de auteur kan verwijten is de summiere afbakening. Geen kenmerkend 'Einde' om elk verhaal af te ronden. Enkel de geleurde stippellijntjes bovenaan markeren een nieuw hoofdstukje. Zorg dat je Hebbes in huis hebt.
- Geheim agent G.Ruwel 1 ****
- Lustige Kapoentjes, De Een nieuwe generatie Integraal **½
- Parallelle wereld droom **

Geen opmerkingen: