vrijdag 27 juni 2014

Dé messias

Natuurlijk verdwijnt deze Manga Messias in het niets vergeleken met het sublieme De derde dag waarin Jezus slechts een bijrol speelt, maar qua verkondiging van de blijde boodschap is dit een uitstekend instrument om jongeren te begeleiden in een mogelijke zoektocht naar verlichting. Eender wie het Nieuwe Testament gelezen heeft of er onderricht uit kreeg, zal met trots vaststellen dat heel wat elementen in het collectieve geheugen zijn blijven hangen: de barmhartige Samaritaan, Lazarus, Maria Magdalena en de talloze parabels. Helaas is door de omvangrijke geschiedenis ruimte voor diepgang. Sommige passages hadden verder uitgediept moeten worden en niet enkel als een simpel lesje worden gedeclameerd (de verloren zoon). Je voelt dat deze verhalen in het verhaal zelf een grotere rol hadden mogen spelen. Groots getekend is Manga Messias niet, efficiënt dan weer wel. Zelfs naar het einde toe blijf je sympathiseren en vol ongeloof toekijken hoe Jezus als Lam Gods geofferd moest worden. Het sterkste punt van deze Manga Messias is de samenvoeging van de vier evangeliën. De getuigenissen van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes overlappen elkaar duidelijk via de correcte bronverwijzingen. Hier is werk van gemaakt. Jammer dat dit belangrijk stukje cultuur stilletjesaan aan het verdwijnen is. Moge Manga Messias je een nieuwe klaardere kijk bezorgen. Of toch op zijn minst weer doen hopen dat de mens zich herpakt. En dat begint bij de jeugd.
- Manga Messias ***½
- Onthoofde Arenden, De 18 **
- Zoociety **½

Geen opmerkingen: